Privacy

Laatst gewijzigd: 21 augustus 2015

Lifebrander neemt je privacy zeer serieus en zal zeer zorgvuldig met jouw informatie omgaan. In dit document wordt onze Privacy Policy uiteengezet. De voorwaarden zijn zowel van toepassing op alle gebruikers van onze site.

1. Wie is Lifebrander?
Lifebrander is een BV. Lifebranders hoofdkantoor bevindt zich in Amersfoort en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 32160836. Jij bepaalt zelf wie welke gegevens mag zien.

2. Welke informatie verzamelt en verwerkt Lifebrander?
Lifebrander account
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Diensten die Lifebrander aanbiedt, kan je een persoonlijk Lifebrander account aanmaken. Wanneer je een dergelijk account creëert, kun je bepaalde informatie over jezelf invullen. Niet alle gegevens moet je verplicht verstrekken, alleen je naam en achternaam, e-mailadres en gebruiksnaam zijn verplicht. Deze gegevens zijn voldoende om van Lifebrander gebruik te kunnen maken. Wel is het zo dat je pas echt gebruik kan maken van Lifebrander als je meer informatie over jezelf verstrekt De informatie die je verstrekt kun je altijd aanpassen.
Automatisch Gegenereerde Informatie
Lifebrander verzamelt automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van Lifebrander. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat je gebruikt, de pagina’s die je bezoekt en “cookies”.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Lifebrander ze?
Lifebrander maakt gebruik van cookies die door je browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc en door jou aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van Lifebrander te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van Lifebrander geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van Lifebrander of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) Lifebrander.
Als je wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat. Houd ook je wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen, zonder jouw toestemming, gebruik maken van jouw Lifebrander account.

4. Voor welke doeleinden zal Lifebrander informatie over jou gebruiken?
Doeleinden
Lifebrander zal jouw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:
• om met jou te communiceren over Lifebrander en jou informatie toe te zenden omtrent diensten, zoals updates van Lifebrander;
• om Lifebrander aan te passen aan jouw wensen en behoeften;
• ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen.
Gebruik door Lifebrander
Wij hebben een hekel aan spam, en gaan er vanuit dat jij dat ook hebt. We zullen je dan ook slechts bij uitzondering lastigvallen met informatie over uitbreidingen van Lifebrander. Mocht je geen prijs stellen op het ontvangen van dergelijke e-mails, dan kun je dit aangeven door het vinkje bij inschrijven aan of uit te zetten.
Zoals hierboven is vermeld, valt onder de automatisch gegenereerde informatie ook je IP-adres. Lifebrander legt deze adressen vast om te bepalen vanaf welke computers Lifebrander wordt bezocht ter beveiliging van hack pogingen. Maar ook als Lifebranders worden lastig gevallen of bij nepprofielen van bestaande personen kunnen we deze gegevens gebruiken om daders te achterhalen. Lifebrander gebruikt de automatisch gegenereerde informatie tevens voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken. Lifebrander kan automatisch gegenereerde informatie, waaronder je IP-adres, aan derden verstrekken die voor Lifebrander gebruikersstatistieken opstellen en webanalyses uitvoeren.
Gebruik door derden
Lifebrander verstrekt alleen jouw gegevens aan derden indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is.

5. Op welke wijze beschermt Lifebrander jouw persoonlijke informatie?
Lifebrander zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden wachtwoorden gecodeerd opgeslagen, zodat niemand er toegang tot heeft.

6. Doorgifte naar landen buiten de EU
Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen en/of Adverteerders in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Hierbij stem je, voorzover nodig, er mee in dat jouw (persoons)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa kunnen worden doorgegeven.

7. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens
Als je wilt weten welke gegevens Lifebrander over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen die je niet in je account kan veranderen, dan kun je een vraag stellen via info(at)ifebrander.nl.

8. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Lifebrander?
Lifebrander kan hyperlinks bevatten waarmee je Lifebrander verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. Lifebrander heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Deze Privacy Policy heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van Lifebrander zijn verkregen. Lifebrander accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

9. Mogen minderjarigen gebruik maken van Lifebrander?
In beginsel mag iedereen gebruik maken van Lifebrander en kan iedereen een Lifebrander account aanmaken. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Mocht je nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een Lifebrander account aanmaakt. Door deze Privacy Policy te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een account aan te maken.

10. Kan deze Privacy Policy worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat het privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Dat zal dan op deze pagina staan, dus het is handig om hier regelmatig te kijken.

11. Vragen?
Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Ik hoop dat duidelijk is dat privacy belangrijk voor ons is. Als je vragen hebt, aarzel niet hier contact met ons op te nemen.

   
  • 2018 Copyright Lifebrander
  • Privacy
Menu