link desc
Professioneel CV maken?
Klaar in 3 stappen!

Functioneringsgesprek

Functioneringsgesprek

functioneringsgesprekEen functioneringsgesprek is een dialoog waarin het functioneren van en de relatie tussen een leidinggevende en een werknemer wordt besproken. Het is een tweezijdig gesprek dat volgens een bepaalde van te voren vastgestelde structuur verloopt. Hierbij wordt er ook vaak gebruik gemaakt van een formulier waarop de antwoorden en resultaten van belangrijke onderdelen van het werk wordt vastgelegd.

Wat is het verschil met een beoordelingsgesprek?

Het verschil tussen een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek is dat de leidinggevende bij een beoordelingsgesprek een oordeel geeft over de werknemer. Dit is dus veel meer eenrichtingsverkeer dan bij een functioneringsgesprek. Hierbij heeft de leidinggevende over een bepaalde periode, veelal een jaar, een oordeel over de prestaties en inzet van de werknemer. Een beoordelingsgesprek heeft vaak ook consequenties, zoals een salarisverhoging indien men tevreden was over het werk van de werknemer of, in een uiterst geval, ontslag bij slechte prestaties.

Hoe bereid je je voor op een functioneringsgesprek?

Een goede voorbereiding voor een functioneringsgesprek bestaat uit een aantal onderdelen:

 • vraag van te voren naar de agenda en neem deze goed door. Kijk ook nog eens naar eerdere functioneringsverslagen en ga na of en zo ja in hoeverre je verbeteringen hebt doorgevoerd.
 • loop nog eens door het afgelopen jaar heen aan de hand van je elektronische agenda of een ander hulpmiddel. Sta stil bij behaalde mijlpalen en jouw bijdrage daar aan.
 • denk na over je samenwerking met je leidinggevende. Benoem zowel goede als minder goede punten in de samenwerking. Bedenk welke bijdrage jij zou kunnen leveren aan het oplossen van de knelpunten in de samenwerking.
 • bepaal je doelen. Hoe ziet jouw loopbaan binnen deze organisatie er tot nu toe uit? En welke vervolgstap zou je willen zetten? Heb je hiervoor voldoende kennis in huis of heb je een opleidingswens?

Uit welke onderdelen bestaat een functioneringsgesprek?

De meeste functioneringsgesprekken verlopen volgens een bepaalde logische opbouw. Er zijn verschillende varianten, een van de meest gebruikte opbouw van een gesprek is de volgende:

 • vaststellen van de agenda
 • uitleg van de procedure en introductie
 • bespreken van de punten van de medewerker
 • bespreken van de punten van de leidinggevende
 • afspraken maken voor de toekomst
 • invullen van het formulier en  vastleggen van afspraken
 • afsluiten
Menu