link desc
Professioneel CV maken?
Klaar in 3 stappen!

Lauren Vlijter

Werkwijze

laurenElk traject start met een intakegesprek en op grond daarvan worden verdere afspraken gemaakt. Gemiddeld bestaat een coachtraject uit 6-8 sessies (inclusief intakegesprek). Elk traject wordt afgerond met een evaluatiegesprek.
Coachingsessies duren anderhalf uur.
Voor bedrijven geldt dat na een intakegesprek een offerte wordt opgesteld waarin tevens het doel van de coaching en de duur van het traject worden beschreven. Over de aard, strekking en inhoud van rapportages aan de opdrachtgever vindt vooraf overleg met de klant plaats. Zowel voor de intake als voor de evaluatie wordt een driegesprek als de meest aangewezen vorm geadviseerd.

Specialisaties

Coaching is mensenwerk. De route bepaal ik samen met de klant. Persoonlijk maatwerk. Soms provocerend en confronterend. Soms met behulp van sport. Soms met humor. Soms ook juist niet. Ik onderscheid drie hoofdvormen van coaching: personal coaching, loopbaancoaching en coaching van managers.

Contact

Website: Tijd voor Passie
Facebook: https://www.facebook.com/Tijdvoorpassie
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tijd-voor-passie-coaching/

Menu