link desc
Professioneel CV maken?
Klaar in 3 stappen!

Voorbeeld cv


Voorbeeld cv

voorbeeld cv Hoe ziet een professioneel curriculum vitae er uit? In onderstaand voorbeeld cv staan de belangrijkste onderdelen. Uiteraard kan je deze onderdelen nog aanvullen met andere informatie (als je net bent afgestudeerd is het onderdeel ‘stages’ bijvoorbeeld zeer relevant). Het is een zogenaamd a-chronologisch voorbeeld cv waarin de meest recente onderdelen als eerste worden genoemd. Dit is de meest gebruikelijke manier om informatie te presenteren. Je kunt het document downloaden als Word bestand waarna je je eigen informatie aan dit cv kunt toevoegen. Veel succes met je curriculum vitae en eventuele sollicitaties!

Voorbeeld cv

Curriculum Vitae van Voornaam Achternaam
eventueel een payoff
Straatnaam nr, postcode, plaats
Geboortedatum: dd/mm/jjjj
T telefoonnummer
E naam@e-mail.nl
W https://website.nl
 <voorbeeld cv>
Profiel
Noteer hier in een korte alinea jouw drie of vier belangrijkste vaardigheden en/of eigenschappen en/of competenties. Kijk voor een lijst hiervan bijvoorbeeld op deze pagina. Verder is het belangrijk om je competenties toe te lichten aan de hand van enkele krachtige voorbeelden uit de praktijk.
Werkervaring
Functietitel 1 jaar 1 – jaar 2
Organisatie
Korte omschrijving van de werkzaamheden, in termen van taken/verantwoordelijkheden. En vergeet niet om je belangrijkste behaalde resultaten of successen te benoemen.
Functietitel 2 jaar 1 – jaar 2
Organisatie
Korte omschrijving van de werkzaamheden, in termen van taken/verantwoordelijkheden. En vergeet niet om je belangrijkste behaalde resultaten of successen te benoemen.
Opleidingen
Naam van opleiding 1 jaar 1 – jaar 2
Instituut
Geef hier een korte omschrijving van de opleiding en vermeld of je een certificaat en/of diploma hebt behaald.
Naam van opleiding 2 jaar 1 – jaar 2
Instituut
Geef hier een korte omschrijving van de opleiding en vermeld of je een certificaat en/of diploma hebt behaald.
Cursussen
Naam van cursus 1
jaar
Geef hier een korte omschrijving van de opleiding, de naam van de opleidingsinstantie en noteer of je een certificaat en/of diploma hebt behaald.
Naam van cursus 2
jaar
Geef hier een korte omschrijving van de opleiding, de naam van de opleidingsinstantie en noteer of je een certificaat en/of diploma hebt behaald.
Software
Noem je kennis van, en ervaring met relevante softwarepakketten. Indien relevant noteer dan ook of je alleen gebruikerservaring of ook programmeerervaring hebt. Je kunt bijvoorbeeld een tabel maken met in de linkerkolom de softwarepakketten en in de rechterkolom de mate waarin je ervaring hebt (op een 5 of 7 puntsschaal).
Nevenactiviteiten
Noem hier (voor de functie relevante) nevenactiviteiten. Geef een korte omschrijving en eventueel de periode waarin je de activiteit hebt uitgevoerd.
Lidmaatschappen
Noem hier relevante lidmaatschappen.
Talenkennis
Noem hier je talenkennis. Noteer per taal de mate waarin je deze schriftelijk en mondeling beheerst. Geef hierbij een niveau aan, bijvoorbeeld op een vijf-puntsschaal.
Publicaties
Titel publicatie 1, publicatiemedium, pagina’s, jaartal
Titel publicatie 2, publicatiemedium, pagina’s, jaartal
Hobby’s
Noem hier je hobby’s.

Dit voorbeeld cv downloaden als Word bestand

Over Lifebrander

cv.nl Tags: , ,


Sorry, comments for this entry are closed at this time.

Menu