link desc
Professioneel CV maken?
Klaar in 3 stappen!

Software kan recruiters taak uit handen nemen


software kan recruiters
Wat doen recruiters precies wanneer zij een cv beoordelen? Op basis van welke factoren wordt er bepaald of iemand wordt uitgenodigd voor een gesprek of niet? Voor mensen die op dit moment een baan zoeken, zijn dit belangrijke vragen. Colin Lee promoveerde onlangs aan de Rotterdam School of Management op onderzoek waarin hij meer dan 440.000(!) bestaande cv’s analyseerde en een aantal factoren vond die een belangrijke rol spelen. Het model dat hij hierbij hanteerde, bleek met een nauwkeurigheid van 70% te kunnen voorspellen wie er uiteindelijk uitgenodigd werd voor een sollicitatiegesprek. Software kan recruiters dus een taak uit handen nemen en geheel automatisch kandidaten selecteren voor een sollicitatiegesprek.

Leeftijd en werkervaring

Uit het onderzoek van Lee komen twee belangrijke voorspellers naar voren: leeftijd en werkervaring. Deze twee factoren worden door recruiters hoog gewaardeerd bij de beoordeling van cv’s. Verder blijkt dat bij beide de kans om uitgenodigd te worden eerst toeneemt en daarna afneemt. Met andere woorden, als je te oud bent dan word je niet meer uitgenodigd en als je teveel werkervaring hebt ook niet. En als je te jong bent en/of te weinig werkervaring hebt, dan word je ook niet uitgenodigd. In praktijk zal er ook een sterk verband zijn tussen deze twee variabelen: hoe ouder je wordt, hoe meer werkervaring je krijgt. Opvallend is dat recruiters bij vrijwel alle andere factoren niet erg consequent zijn in wat de doorslag geeft. Dus ook opleidingsniveau speelt geen doorslaggevende rol(!). Hiermee wordt wetenschappelijk aangetoond wat veel oudere werkzoekenden allang weten: leeftijd speelt een onevenredige rol bij het beoordelen van een cv.

Soms loont het om te laat te solliciteren

Het onderzoek toonde verder aan, maar in veel mindere mate, dat kandidaten die solliciteerden ná de deadline soms een grotere kans hadden om uitgenodigd te worden. Als mogelijke verklaringen hiervoor noemt Lee dat de meer geschikte kandidaten wellicht eerder de neiging hebben om pas te reageren nadat de deadline verstreken is. Verder zou het om kandidaten kunnen gaan die (na de deadline) gevraagd werden te reageren door het bedrijf zelf. Ook blijkt dat bij sommige beroepen je meer kans maakt om uitgenodigd te worden als je niet bij het betreffende bedrijf werkt. Om welke beroepen het gaat wordt echter niet duidelijk.

Verder onderzoek noodzakelijk

Met dit onderzoek is het iets duidelijker geworden wanneer recruiters iemand uitnodigen en wanneer niet. Of deze beslissingen ook effectief zijn is niet onderzocht. Hiervoor is het noodzakelijk om het verband tussen prestaties van mensen en de variabelen op basis waarvan deze mensen zijn uitgenodigd te onderzoeken. Pas dan weten we of de goede mensen ook zijn uitgenodigd voor een gesprek. Het is interessant om te zien of oudere mensen minder presteren dan jongere mensen, want dat zou een verklaring kunnen zijn waarom deze groep niet meer uitgenodigd wordt. Deze twee wetenschappers zijn het in ieder geval niet eens met het beeld dat ouderen minder presteren.

Over Lifebrander

cv.nl Tags: , , , ,


Sorry, comments for this entry are closed at this time.

Menu