link desc
Professioneel CV maken?
Klaar in 3 stappen!

Professioneel cv maken is (nog steeds) lastig


professioneel cv maken is lastigIn september heeft Lifebrander onderzoek verricht naar de mate waarin men moeite heeft met het maken van een professioneel cv. Het onderzoek is uitgevoerd onder bezoekers van de site lifebrander.nl en bezoekers van onze Facebook pagina. Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat de meerderheid moeite heeft met het maken van een professioneel cv. Bijna 90% gaf aan er ‘een beetje’ tot ‘vrij veel’ moeite mee te hebben. In een persbericht en in dit blog hebben we de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek samengevat.

Belangrijkste conclusies onderzoek

De belangrijkste conclusies van het cv onderzoek zijn:

  • een grote meerderheid (90%) heeft nog steeds moeite met het maken van een professioneel cv
  • vrijwel iedereen laat zijn of haar cv checken
  • de meeste mensen gebruiken hiervoor familie, vrienden of een collega
  • een klein gedeelte schakelt hiervoor een professioneel bureau in

Uitkomsten onderzoek curriculum vitae

Een opvallend resultaat uit het onderzoek is dat de meerderheid (90%) moeite heeft met het maken van een professioneel curriculum vitae. Het aantal mensen dat er moeite mee heeft is nog groter dan twee jaar geleden, toen hetzelfde onderzoek is uitgevoerd.
moeite met maken professioneel cv

Meerderheid laat curriculum vitae checken

Een ruime meerderheid van de respondenten (89%) laat het curriculum vitae checken. Hiervoor worden met name de eigen familie en vrienden ingeschakeld. In mindere mate worden hiervoor collega’s ingeschakeld. Een klein percentage schakelt hiervoor een professioneel bureau in. Respondenten die hun curriculum vitae niet laten checken geven hiervoor als belangrijkste redenen ‘ik kan het zelf’, ‘ik voel me onzeker’ en ‘wil me niet te veel laten beinvloeden’. Er zijn verder geen opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen en ook geen opvallende verschillen tussen jonge en oude respondenten.
meerderheid laat cv checken

Verantwoording onderzoek

In september 2015 heeft Lifebrander een online enquête uitgevoerd onder bezoekers van de site www.lifebrander.nl en daarnaast is de enquête via de Facebook pagina van Lifebrander aangekondigd. In totaal hebben 84 mensen de vragenlijst volledig ingevuld, hiermee zijn de resultaten indicatief. In totaal hebben 25 mannen en 59 vrouwen de vragenlijst ingevuld. Alle leeftijdcategorieen waren vertegenwoordigd. Deelnemers aan de enquête konden een gratis cv sjabloon winnen.

Avatar

Over Lifebrander

cv.nl Tags: , ,


Sorry, comments for this entry are closed at this time.

Menu