link desc
Professioneel CV maken?
Klaar in 3 stappen!

Jokken of onwaarheden op het cv: pas op voor ontslag!


ontslag
Wie solliciteert, wil zich goed in de markt zetten. Er is niets mis mee om daarbij de eigen vaardigheden en know-how aan te prijzen. Natuurlijk is ook algemeen bekend dat in een sollicitatiebrief en cv een zo positief mogelijk beeld geschetst wordt. Daar staat tegenover dat werkgevers erop mogen vertrouwen dat de sollicitant wel juiste informatie verschaft. Wie hierbij over de schreef gaat door aantoonbaar en objectiveerbaar onjuiste mededelingen te doen bij een sollicitatie, riskeert een later ontslag.

Wat zegt de wet?

A. Ontslag op staande voet:
De sollicitant die de toekomstig werkgever bewust misleidt door een vals cv, met daarop bijvoorbeeld werkervaring en een opleiding die niet genoten zijn, kan onder omstandigheden een dringende reden voor ontslag op staande voet verschaffen.

Art. 7:678 lid 2 sub a Burgerlijk Wetboek:

[Dringende redenen zullen onder andere aanwezig geacht worden] wanneer de werknemer bij het sluiten van de overeenkomst de werkgever heeft misleid door het vertonen van valse of vervalste getuigschriften, of deze opzettelijk valse inlichtingen heeft gegeven omtrent de wijze waarop zijn vorige arbeidsovereenkomst is geëindigd.

De toets voor ontslag op staande voet – het paardenmiddel in het ontslagrecht – is erg streng. De werknemer moet het bont gemaakt hebben met ernstige onwaarheden of misleiding. Het gaat hier allerminst om een kleinigheid of vergissing.

B. ‘Regulier’ ontslag:
In situaties waarin de sollicitant de eigen vaardigheden en ervaring te rooskleurig heeft voorgespiegeld, maar geen sprake is van ernstige misleiding en ontslag op staande voet, kan mogelijk wel sprake zijn van een redelijke ontslaggrond op grond van artikel 7:669 lid 3 Burgerlijk Wetboek. Er kan hierbij gedacht worden aan de omstandigheden dat:

  • De werknemer verwijtbaar heeft gehandeld door onjuist of te rooskleurig te verklaren tijdens de sollicitatie, waardoor een verkeerd beeld is ontstaan bij de werkgever in spe. Dit kan gebracht worden onder de zogenaamde e-grond.
  • De werknemer (toch) niet over de juiste vaardigheden beschikt en daarom ongeschikt blijkt voor de functie. Dit kan gebracht worden onder de zogenaamde d-grond. Hierbij moet dossier gevormd zijn.

Algemene aanprijzing

Een werknemer komt niet erg snel in de problemen als gevolg van algemene aanprijzingen van moeilijk objectiveerbare kwaliteiten. De sollicitant geeft bijvoorbeeld aan dat hij een teamspeler met een resultaatgerichte instelling is. De werkgever ondervindt vervolgens in de praktijk dat de samenwerking met collega’s maar moeilijk van de grond komt en de werknemer vooral analytisch bezig is.

Het zal niet eenvoudig zijn voor de werkgever in deze situatie om de werknemer te ontslaan wegens het verkondigen van onwaarheden in de sollicitatiefase: De werknemer zal volharden over betreffende kwaliteiten te beschikken. Dikwijls bestaat daarover dan een verschil van inzicht, waarbij niet goed objectiveerbaar en meetbaar is wie gelijk heeft. Bovendien zal de werknemer zeggen naar eer en geweten, volgens zijn eigen visie op de werkelijkheid, te hebben verklaard over deze eigenschappen tijdens de sollicitatie.

Desinformatie

Anders wordt het bij desinformatie waarmee de werkgever, vaak bewust, misleid wordt. De sollicitant voor een leidinggevende positie die bijvoorbeeld verklaart bij zijn vorige baan teamleider geweest te zijn, maar dat noch formeel noch in de praktijk was, kan ontslagen worden als dit uitkomt. Hierbij is belangrijk dat:

  • Het gaat om objectiveerbare informatie;
  • Deze informatie aantoonbaar onjuist is verschaft bij de sollicitatie;
  • Werkgever aan de bewijslast kan voldoen.

Vooral informatie over werkverleden en opleiding lenen zich ervoor om op deze wijze toetsbaar te zijn. Werkgever mag erop vertrouwen dat die informatie juist is en de werknemer behoort daar geen onwaarheden over te verkondigen.

Avatar

Over Lifebrander

cv.nl Tags: ,


Sorry, comments for this entry are closed at this time.

Menu