link desc
Professioneel CV maken?
Klaar in 3 stappen!

Jobcarving en jobcrafting, een nieuwe trend?


jobcarving en jobcrafting
Heb jij wel eens van jobcarving en jobcrafting gehoord? En wat kan jij met deze nieuwe trends op de arbeidsmarkt? Bij een bewegende arbeidsmarkt hoort verandering. Zo is een contract voor bepaalde tijd tegenwoordig bijna normaal. Banen zoeken doe je meer online dan in de krant en een handgeschreven sollicitatiebrief is alleen nog in uitzonderingsgevallen aan te bevelen. De meeste werkgevers zijn echter nog niet zo ver. Voor hen is de ideale werknemer iemand die alles kan en dat ook blijft doen zolang hij/zij in dienst is. Er wordt echter steeds meer gesproken over “employability” en “duurzame inzetbaarheid“. En dan wordt met employability bedoeld dat medewerkers continu aan zichzelf werken om zo meervoudig inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt. Daarom wordt er bijvoorbeeld scholing aangeboden door werkgevers. Met duurzame inzetbaarheid wordt bedoeld dat werkgevers rekening houden met de wensen en behoeftes van hun medewerkers in de verschillende fases van hun loopbaan.

Wat is jobcarving?

Bij jobcarving maak je een inventarisatie van de bestaande taken in een functie. Daarna bekijk je of het mogelijk is om bepaalde taken “af te snijden” van de functie. Vaak zijn er bij een functie veel neventaken die wel gedaan moeten worden, maar niets te maken hebben met de functie waarvoor een medewerker is aangenomen. Door de taken bij die medewerkers weg te halen kun je bijvoorbeeld een nieuwe functie creëren voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Zo kunnen bestaande medewerkers zich richten op de taken waar ze goed in zijn en waar ze voor aangenomen zijn en het schept ook kansen voor anderen.

Daarnaast kun je ook kijken naar de talenten van de mensen in je team. Niet iedereen vindt alle taken even leuk en niet iedereen is altijd even goed in bepaalde taken. Door te snijden in de functieprofielen en de medewerkers te laten doen wat ze graag willen wordt niet alleen de efficiëntie van het werk verhoogd, maar ook het werkplezier.

Wat is jobcrafting?

Bij jobcrafting wordt uitgegaan van de medewerker. Als je bijvoorbeeld niet meer helemaal tevreden bent in je werk, kun je aan de hand van vier dimensies proberen de baan zo aan te passen, dat het wel weer leuk wordt. Dat kunnen hele kleine veranderingen zijn. Bijvoorbeeld je bureau anders neerzetten, of een uurtje eerder of later beginnen. Doordat het initiatief en de uitvoering bij jou zelf vandaan komt, werk je daarmee aan je employability en duurzame inzetbaarheid.

De vier dimensies van jobcrafting zijn:

  • Taken: bijvoorbeeld taken afstoten of erbij nemen
  • Mensen: bijvoorbeeld samenwerken met andere mensen
  • Omgeving: bijvoorbeeld een andere werkplek
  • Mindset: soms kan een bepaald onderdeel van je werk zo overheersen dat je de andere dingen niet meer ziet. Als het je lukt om dat weer in perspectief te zetten, maakt dit je baan vaak ook weer leuker

Jobcarving en jobcrafting, een nieuwe trend?

Zoals eerder gezegd zal nog niet iedere werkgever je meteen de ruimte geven om met jobcrafting of jobcarving aan de gang te gaan. Al het werk moet natuurlijk wel gedaan worden. Maar probeer eens met je werkgever in gesprek te gaan over jobcarving en jobcrafting. Als je er voor de werkgever een win-win situatie van kunt maken door ook aan employability en duurzame inzetbaarheid te werken, is er misschien toch over te praten.

Avatar

Over Lifebrander

cv.nl Tags: , , , , , ,


Sorry, comments for this entry are closed at this time.

Menu