link desc
Professioneel CV maken?
Klaar in 3 stappen!

Structuur in je cv


Structuur in je cv

structuur in je cvEen cv moet makkelijk te lezen zijn en zelfs goed te scannen zijn. Een goed opgebouwde en heldere beschrijving van je ervaring is dan noodzakelijk. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar ik zie tijdens onze cv checks cv’s met lappen tekst, te weinig tekst, alleen opsommingen, alleen de functienaam en zo meer. Er zijn maar weinig mensen die een goede structuur in het cv kunnen aanbrengen over hun ervaring zonder dat het kracht verliest en zonder dat het een onoverzichtelijke brij wordt die niemand wil lezen. Een slecht opgebouwd cv wordt al snel niet of niet goed gelezen. Bij grote blokken ongestructureerde tekst lees je snel over belangrijke tekst heen. Helemaal als je veel cv’s te verwerken hebt. Hoe kan het dan wel, hoe breng je structuur in je cv aan?

STARR als hulpmiddel

Laat ik voorop stellen dat als je een krachtig cv schrijft het niet per definitie in deze of een andere vaste structuur moet en dat buiten de ‘box’ denken juist erg fris en fijn kan zijn (zie ook onze voorbeelden van creatieve cv’s). Heb je daar moeite mee en wil je een klassiek cv opstellen dan is het volgende wellicht een goede ondersteuning voor jou. De STARR methode. Erg oud en al heel erg bekend, maar toch weinig gebruikt of goed toegepast. Mijn persoonlijke advies is niet deze minutieus te volgen en te gebruiken, maar als checklist en houvast te gebruiken. Wat voor jou relevant is gebruik je en de rest niet. De laatste ‘R’ van reflectie gebruik ik zelf zelden. Ik som ook niet de afkorting op, maar het moet duidelijk genoeg zijn dat je beschrijving telkens uit dezelfde structuur is opgebouwd.

Toepassen van STARR

Een goede methode om structuur in je cv aan te brengen is de STARR metode. STARR staat voor: Situatie, Taken, Acties, Resultaat en Reflectie. Wat mij betreft gaat het er om dat de ‘lezer’ van je cv telkens op dezelfde plek in de tekst de voor hem of haar belangrijke gegevens terug kan lezen zonder te hoeven zoeken. Is iemand bijvoorbeeld heel erg gericht op resultaat dan is het handig om dat makkelijk terug te zien komen onderaan je beschrijving. Een korte toelichting bij STARR:
Situatie: Wat was / is de situatie waarin je hebt gewerkt bij je werkgever. Bijvoorbeeld: veel ontslagen of sterke en snelle groei van het bedrijf met veel verandering. Het kan belangrijk zijn om ervaring te hebben met specifieke situaties. Beschrijf zovele mogelijk de relevante onderdelen hiervan.
Taak: Beschrijf je taken. Dus niet zozeer je functienaam (schrijf die boven je ervaring), maar welke (kern) taken heb je gehad. Bijvoorbeeld: als je accountmanager bent heb je misschien ook vergaderingen moeten voorzitten als onderdeel van je functie. Ook hier geldt: hou het relevant.
Actie: Vertel over de verschillende specifieke acties die je hebt uitgevoerd om jouw taken te voltooien.
Resultaat: Welke resultaten heb je behaald? Zorg dat je dit zo concreet mogelijk beschrijft. Niet: ik heb gezorgd voor een grotere omzet, maar wel bijvoorbeeld: ik heb gezorgd voor een omzet groei van 25%. Absolute getallen en percentages doen het altijd goed. Wees concreet, maar ook hier geldt dat het relevant moet zijn voor je. Soms is een resultaat niet goed uit te drukken in getallen en percentages. Ben je acteur dan ligt dit op heel ander vlak.
Reflectie: terugkijken op ervaring ( spiegel voorhouden). Mocht het relevant zijn om terug te kijken en een leermoment weer te geven dan is dit een goed punt.

Kortom, zorg voor structuur in je cv en een helder en makkelijk te lezen cv. Kan jij het zonder STARR en wil je creatief zijn doe dat dan vooral. Lukt je dat niet en wil je een klassiek sterk cv gebruik dan deze methode als ondersteuning. Wil je meer tips? Kijk dan hier op onze site.

Over Lifebrander

cv.nl Tags: ,


  1. 1 Trackback(s)

  2. feb 6, 2013: Drie tips om met je cv op te vallen

Sorry, comments for this entry are closed at this time.

Menu