link desc
Professioneel CV maken?
Klaar in 3 stappen!

Persbericht: kwaliteit cv van starters is ondermaats


Persbericht: kwaliteit cv van starters is ondermaats

kwaliteit cv starters onder de maatIn de periode september tot en met november van 2010 heeft Lifebrander onderzoek verricht naar de kwaliteit van het cv van starters op de arbeidsmarkt. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn:

  • de meeste cv’s hebben een saaie layout, de gebruikte lettertypes zijn standaard en de opmaak is weinig origineel
  • veel starters gaan uitgebreid in op irrelevante werkervaring
  • vrijwel iedereen gebruikt een chronologisch cv, terwijl de meeste starters weinig relevante werkervaring hebben
  • vrijwel niemand vermeld sociale media op het cv
  • de cv’s bevatten geen of zeer summiere informatie over competenties

Uitkomsten onderzoek

Een opvallend resultaat uit het onderzoek is dat vrijwel niemand sociale media op het cv vermeld, terwijl de overgrote meerderheid aangeeft wel aanwezig te zijn op Facebook, Hyves of LinkedIn. Een ander opvallend resultaat is dat met name starters, die niet veel (relevante) werkervaring hebben, massaal kiezen voor een chronologisch cv waar de werkervaring een prominente plaats in heeft. De meest gegeven reden hiervoor is dat men niet op de hoogte was van een alternatief voor het chronologische cv. Met name starters zouden echter in kunnen of zelfs moeten gaan op competenties. Dit gebeurt echter zelden of veel te summier waarbij alleen de competenties genoemd worden en er verder inhoudelijk niet op wordt ingegaan.

Layout is eenvormig

Tenslotte is de layout van vrijwel alle onderzochte cv’s saai, en eenvormig te noemen. Er wordt vastgehouden aan een standaard opmaak en weinig starters wijken hier van af. De lettertypes die het meest gebruikt worden zijn Arial en Times New Roman. Veel starters lijken zich liever te conformeren aan een standaard opmaak dan een poging te ondernemen om een uniek, professioneel en onderscheidend cv te maken.

Achtergrond onderzoek

In de periode september tot en met november van 2010 heeft Lifebrander in totaal ongeveer 150 cv’s van starters gecontroleerd op inhoud en uiterlijk. Hierbij zijn starters gedefinieerd als personen die net klaar zijn met studeren of een opleiding en minder dan twee jaar werkervaring hebben. Alle cv’s zijn gecheckt aan de hand van een checklist die bestond uit de volgende onderdelen:

  • inhoud: volledigheid, relevantie van informatie, type cv, taalgebruik, taalfouten
  • uiterlijk: layout, opmaak, lettertype
Avatar

Over Lifebrander

cv.nl Tags: , ,


  1. 1 Trackback(s)

  2. nov 25, 2010: Sociale media in je cv opnemen? : blog

Sorry, comments for this entry are closed at this time.

Menu