link desc
Professioneel CV maken?
Klaar in 3 stappen!

Ken je de spelregels bij solliciteren?


Ken je de spelregels bij solliciteren?

spelregels bij solliciterenDe Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP) is verantwoordelijk voor de sollicitatiecode. Deze code is tot stand gekomen in samenspraak met de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van vakbonden en werkgeversorganisaties. De code is niet verplicht en ook niet wettelijk vastgelegd. Het is meer een algemeen aanvaarde norm waar organisaties zich (al dan niet) vrijwillig aan houden. Als je binnenkort gaat solliciteren is het verstandig om, ter voorbereiding van je gesprek, deze code eens te bekijken en de spelregels bij solliciteren door te nemen.

Sollicitatiecode

De sollicitatiecode bevat regels en normen van het gehele sollicitatieproces, dus niet alleen van het sollicitatiegesprek, maar alle spelregels bij solliciteren. Het doel van de code is om te zorgen voor een transparante en eerlijke werving en selectieprocedure. De code is chronologisch opgebouwd vanaf het ontstaan van de vacature tot de aanstelling. Een werkgever kan de (toepassing van de) code aan haar eigen situatie aanpassen, als daar aanleiding voor is.

Regels bij het sollicitatiegesprek

De code biedt enige houvast voor de vragen die tijdens een sollicitatiegesprek gesteld mogen worden. Zo mogen er alleen vragen gesteld worden die nodig zijn om te beoordelen of jij geschikt bent voor de functie. Dit is in artikel 4.2 van de code vastgelegd ‘de arbeidsorganisatie stelt alleen vragen over aspecten die voor de functie en/of voor de functievervulling relevant zijn’. In theorie is dit een duidelijke grens, in de praktijk is het nog best lastig om te bepalen welke vragen wel en welke niet relevant zijn. Vragen die je krijgt over een mogelijke kinderwens zijn in ieder geval niet relevant en zelfs in strijd met de Wet Gelijke Behandeling. Maar vragen over je gezondheid moet je eerlijk beantwoorden, ‘indien deze van invloed kunnen zijn op het uitoefenen van de functie’. Sterker nog, je bent zelfs verplicht om je potentiële werkgever, op eigen initiatief, te informeren over deze klachten. Kortom het is verstandig de spelregels bij solliciteren te kennen!

Rechten en plichten

Naast rechten gaat de sollicitatiecode dus ook in op plichten. De code geeft veel aandacht aan de noodzaak van eerlijkheid. Zo is in artikel 4.4 vastgelegd dat je als sollicitant informatie moet geven die ‘een waar en getrouw beeld geeft van je vakbekwaamheid’. Het gaat hierbij om informatie over je opleiding, kennis en ervaring. Ook mag je geen relevante informatie achterhouden. Relevante informatie is in dit verband alle informatie waarvan ‘je weet, of behoort te weten, dat deze van belang is voor de functie waarop je solliciteert’.

Klachten

Tenslotte bevat de sollicitatiecode ook een procedure voor de behandeling van klachten. Indien je van mening bent dat de procedure oneerlijk (‘onzorgvuldig, onbillijk of onjuist’) is verlopen kan je een schriftelijke klacht indienen bij de organisatie waar je hebt gesolliciteerd. De organisatie is verplicht om deze klacht binnen een maand schriftelijk en gemotiveerd te beantwoorden. Daarnaast heeft de NVP ook een klachteninstantie die klachten behandelt. Hierbij wordt de klacht getoetst aan de sollicitatiecode. Deze klachteninstantie hanteert een reglement dat je hier kunt vinden.

Avatar

Over Lifebrander

cv.nl Tags: , ,


Sorry, comments for this entry are closed at this time.

Menu